Întâlnirea lunară a Comisiei de Dialog Social Vâlcea

0

Joi, 26 ianuarie 2023, au avut loc întâlnirae lunara a Comisiei de Dialog Social Valcea sub conducerea prefectului județului Vâlcea, Mihai Oprea.

În ședinţa ordinară a Comisiei de Dialog Social Vâlcea au avut loc dezbateri pe următoarele teme:
➤ “Patronatele și dialogul economico-social. Reflecții și perspective ale antreprenoriatului pentru anul 2023”, subiect prezentat de către George Rotaru, președintele Confederaţiei Patronale a Industriei Serviciilor şi Comerţului din România CPISC, Filiala Vâlcea;
➤ „Regulamentul-cadru privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de Dialog Social” la nivelul județului Vâlcea, material susținut de către Laurențiu Papa, șef serviciu – Instituţia Prefectului Judeţul Vâlcea.

În cadrul întrevederii Comisiei de Dialog Social Vâlcea s-a discutat despre modalitățile în care se poate efectua plata de către angajator, a asigurării medicale private, precum și posibilitatea legală a decontării din impozitul pe profit, a unei părți din asigurările medicale ale salariaților. De asemenea, discuțiile au vizat și menționarea în contractul individual de muncă atât a dreptului cât şi a obligației salariaților privind formarea profesională oferită de angajator.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *