Actiuni de verificare și control la operatorii economici de distribuție carburanti

0

Referitor la acțiunile de verificare si control la instituțiile publice și operatorii economici de pe raza județului Vâlcea care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL)

În aplicarea prevederilor Ordinului viceprim – ministrului, ministrul afacerilor interne, domnul Cătălin Predoiu, nr.133/29.08.2023, prin Ordinul Prefectului nr. 420/30.08.2023 au fost constituite comisii mixte de verificare și control la instituțiile publice și operatorii economici din județul Vâlcea care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL) formate din reprezentanții următoarelor instituții:
Instituția Prefectului județul Vâlcea;
– Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat – ISCIR Pitești;
– Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ISCTR 6 Slatina;
– Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Județean Vâlcea;
Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea;
– Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,General Magheru” al județului Vâlcea
Direcția Regională Antifraudă Fiscală Târgu Jiu;
– Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea;
– Biroul Vamal de Interior Vâlcea;
– Inspectoratul Județean în Construcții Vâlcea;

Suport tehnic:
– Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat (CNCCIR) – punct de lucru Craiova;
– Autoritatea Rutieră Română – Agenția Teritorială ARR Vâlcea;
– Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea.
Acțiunile de verificare au început în data de 31.08.2023, iar până la data de 31.10.2023 au fost verificați 124 de operatori economici/puncte de lucru, 348 mijloace de transport și 2 instituții publice.
Potrivit documentelor constatatoare încheiate de reprezentanții instituțiilor menționate mai sus, până la această dată, s-au constat 930 de deficiențe pentru care au fost dispuse 1162 de măsuri de remediere. Totodată, au fost aplicate 930 de sancțiuni contravenționale, din care: 341 amenzi și 589 avertismente. Valoarea totală a amenzilor se ridică la suma de 2.567.285 lei.
Situația din județul Vâlcea, pentru perioada menționată, se prezintă astfel:
– Inspectoratul pentru Situații de Urgență General Magheru al județului Vâlcea: 166 de amenzi în valoare de 552.500 lei și 251 de avertismente;
– Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea: 39 amenzi în valoare de 100.585 lei și 60 de avertismente;
– Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Județean Vâlcea: 34 de amenzi în valoare de 1.334.000 lei și 13 avertismente;
– Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea: 25 amenzi în valoare de 195.000 lei și 260 de avertismente;
– Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat – ISCIR Pitești: 15 de amenzi în valoare de 120.000 lei;
– Biroul Vamal de Interior Vâlcea: o amendă în valoare de 20.000 lei;
– Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ISCTR 6 Slatina: 58 de amenzi în valoare de 229.700 lei și 5 avertismente;
– Direcția Regională Antifraudă Fiscală Târgu Jiu: 3 amenzi în valoare de 15.500 lei;
De asemenea, au fost dispuse și măsuri complementare:
– Inspectoratul pentru Situații de Urgență General Magheru al județului Vâlcea: pierderea valabilității autorizației de securitate la incendiu pentru 14 operatori economici;
– Biroul Vamal Vâlcea: suspendarea atestatului de comercializare pentru 18 operatori economici;
– Garda Națională de Mediu – Comisariatul Vâlcea: suspendarea activității pentru lipsa autorizației de mediu pentru 24 de operatori economici;
– Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea: suspendarea activității de distribuție echipamente pentru 35 operatori economici (respectiv pentru 49 echipamente);
– ISCIR Pitești: oprirea de la funcționare pentru 33 de operatori economici.
Facem mențiunea că prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 133/29.08.2023 prefecții, prin instituțiile prefectului, centralizează rezultatele acțiunilor de control efectuate și le transmit Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență și spre informare Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Prin urmare, prefectul, prin Instituția Prefectului, în cadrul acestor acțiuni de control are doar sarcina de a centraliza rezultatele Comisiei Mixte de Control constituită prin ordin al prefectului și de a comunica rezultatele către instituțiile amintite mai sus (MAI și DGRIP).

Având în vedere că sancțiunile au fost aplicate de instituțiile abilitate cu atribuții de control, care au un domeniu propriu de activitate, pentru o informare și mai detaliată a opiniei publice cu privire la motivele și justificările referitoare la amenzile/sancțiunile aplicate precum și măsurile dispuse în timpul realizării controlului sau termenele de rezolvare, vă rugăm să vă adresați direct instituțiilor care au efectuat controalele, urmând ca acestea să vă răspundă, în termenul legal, în baza propriilor proceduri interne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *