Prețul unei stații noi de călători este de 37.600 lei. Proiectul se realizează cu finanțare europeană, fără afectarea bugetului local. Noul sistem de semaforizare din oraș este în faza de ajustare până în cursul lunii noiembrie

Investițiile din cadrul proiectului cu finanțare europeană “Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea” sunt în deplină concordanță cu obiectivele ambițioase ale Uniunii Europene legate de dezvoltarea durabilă a transportului, printre care se numără reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea calității aerului, reducerea congestionării și promovarea mobilității sustenabile. Proiectul este cuprins în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului, are valoarea de 46.845.012.34 lei și a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 4 – Sprijnirea dezvoltării urbane durabile. Ca urmare, FINANȚAREA PROIECTULUI NU ÎMPOVĂREAZĂ BUGETUL LOCAL, așa cum fals (din rea-voință) se afirmă.

Acest proiect nu înseamnă doar un sistem de semaforizare și stații noi de îmbarcare/debarcare a călătorilor, ci propune un sistem integrat ce reprezintă un instrument prin care municipalitatea contribuie major la îmbunătățirea condițiilor de trafic din oraș prin:
• modernizarea a 89 de stații de călători și dotarea acestora cu mobilier stradal corespunzător, panou de afișare în timp real, facilități pentru utilizatori (prize pentru încărcarea dispozitivelor mobile, acces gratuit la internet etc.), automate de vânzare a titlurilor de călătorie și camere video de supraveghere pentru creșterea sigurantei cetățenilor;
• sisteme de dirijare a circulației, moderne, adaptive și sincronizate, capabile să susțină atât prioritizarea vehiculelor de transport public, dar și a pietonilor și bicicliștilor la treceri, atunci când aceștia solicită prioritate de trecere (manual sau prin detecție automată, utilizând servicii de tip analiză video – „Video-Analytics”);
• camere video fixe și mobile, de înaltă definiție;
• dezvoltarea și dotarea Centrului de comandă de la sediul ETA pentru coordonarea sistemului rutier la nivel de oraș;
• operarea automată: prioritizarea după algoritmi predefiniți, ținând cont de parametrii reali de trafic, condiții meteo și zonele de aglomerare, dar și stocarea electronică automată a tuturor imaginilor și a alarmelor pentru o perioadă de minim 30 zile;
• realizarea de statistici și rapoarte privind situațiile reale din teren, în vederea implementării măsurilor necesare pentru asigurarea unei vieți mai bune pentru toți cetățenii: factorii de mediu, condițiile de trafic, evenimentele din oraș;
• reducerea întârzierilor autovehiculelor în trafic;
• îmbunătățirea siguranței circulației;
• reducerea emisiei de gaze poluante și reducerea consumului de carburant;
• creșterea calității serviciilor de transport public și creșterea gradului de utilizare a transportului public.

Proiectul este unul, fără îndoială, complex și care, la acest moment, SE AFLĂ ÎN STADIUL DE AJUSTARE, în care se observă neconcordanțele sau deficiențele în vederea corectării lor. Nimeni, nicăieri în lumea aceasta, nu poate realiza un astfel de sistem care să funcționeze impecabil din prima secundă! Regretăm problemele de trafic create conducătorilor auto și îi asigurăm că la finalul investiției – când întreaga rețea de semaforizare va fi funcțională și coordonată, în funcție de valorile de trafic, de către Centrul de comandă – că circulația auto din municipiu va deveni una de calitate. Îi rugăm pe cetățenii Râmnicului doar să mai aibă puțină răbdare până la finalizarea acestui proiect, în cursul lunii noiembrie.

Și ca să mai risipim încă o minciună intens rostogolită în spațiul public: PREȚUL UNEI STAȚII DE CĂLĂTORI A FOST DE 37.600 LEI, deci foarte departe de valorile astronomice vehiculate!

ing. Andi Davidescu,
Director ETA S.A.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *