APAVIL SA angajează trei instalatori în cadrul Serviciului Control Clienți

0

APAVIL SA – ANUNȚ
privind scoaterea la concurs a 3 posturi de instalator în cadrul
Serviciului Control Clienți

Concursul constă în susținerea interviului și a probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria de instalator. Probele se vor desfăşura în cadrul Sectorului Rețele Apă din Rm. Vâlcea, str. Popa Șapcă nr. 2 și la lucrările în desfășurare, în data de 26.06.2023 ora 1000.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 19.06.2023 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *